Müştəri Ziyarət

2023-08-02 Uqanda

Müştəri Ziyarəti2 (1)
Müştəri Ziyarəti2 (3)
Müştəri Ziyarəti2 (2)
Müştəri Ziyarəti2 (4)
Müştəri Ziyarəti2 (5)
Müştəri Ziyarəti2 (6)
Müştəri Ziyarəti2 (7)
Müştəri Ziyarəti2 (8)
Müştəri Ziyarəti2 (9)
Müştəri Ziyarəti2 (10)
Müştəri Ziyarəti2 (11)
Müştəri Ziyarəti2 (12)

28-07-2023 Kot-d'İvuar

Müştəri Ziyarəti1 (12)
Müştəri Ziyarəti1 (11)
Müştəri Ziyarəti1 (10)
Müştəri Ziyarəti1 (9)
Müştəri Ziyarəti1 (8)
Müştəri Ziyarəti1 (5)
Müştəri Ziyarəti1 (6)
Müştəri Ziyarəti1 (4)
Müştəri Ziyarəti1 (3)
Müştəri Ziyarəti1 (1)
Müştəri Ziyarəti1 (2)
Müştəri Ziyarəti1 (7)

29.06.2023 Koreya

Müştəri Ziyarəti3 (1)
Müştəri Ziyarəti3 (2)
Müştəri Ziyarəti3 (3)
Müştəri Ziyarəti3 (4)
Müştəri Ziyarəti3 (5)
Müştəri Ziyarəti3 (6)
Müştəri Ziyarəti3 (7)
Müştəri Ziyarəti3 (8)
Müştəri Ziyarəti3 (9)
Müştəri Ziyarəti3 (10)
Müştəri Ziyarəti3 (11)
Müştəri Ziyarəti3 (12)

28-05-2023 Yamayka

müştəri ziyarəti4 (1)
müştəri ziyarəti4 (2)

25-05-2023 Yunanıstan

Müştəri Ziyarəti5 (1)
Müştəri Ziyarəti5 (2)
Müştəri Ziyarəti5 (3)
Müştəri Ziyarəti5 (4)
Müştəri Ziyarəti5 (5)
Müştəri Ziyarəti5 (6)
Müştəri Ziyarəti5 (7)
Müştəri Ziyarəti5 (8)
Müştəri Ziyarəti5 (10)
Müştəri Ziyarəti5 (11)
Müştəri Ziyarəti5 (12)

2023 Keniya

Müştəri Ziyarəti6 (1)
Müştəri Ziyarəti6 (4)
Müştəri Ziyarəti6 (3)
Müştəri Ziyarəti6 (2)
Müştəri Ziyarəti6 (7)
Müştəri Ziyarəti6 (6)

2023 Mavrikiy

Müştəri Ziyarət 7

Xaricdə Müştəri Şəkilləri

Müştəri Ziyarəti7 (1)
Müştəri Ziyarəti7 (2)
Müştəri Ziyarəti7 (3)
Müştəri Ziyarəti7 (4)
Müştəri Ziyarəti7 (5)
Müştəri Ziyarəti7 (6)
Müştəri Ziyarəti7 (7)
Müştəri Ziyarəti7 (8)
Müştəri Ziyarəti7 (9)
Müştəri Ziyarəti7 (10)
Müştəri Ziyarəti7 (11)
Müştəri Ziyarəti7 (12)
Müştəri Ziyarəti7 (13)
Müştəri Ziyarəti7 (14)
Müştəri Ziyarəti7 (15)